Aktuálne z obce strana 4
webdesing | Všetky práva vyhradené. © Obec Šurice 2010
Obecný úrad v bývalej ZŠ dal do prevádzky tri miestnosti. Tieto miestností budú slúžiť hlavne pre kultúru a šport.
prvá fotka:  miestnosť -  činkáreň druhá fotka: miestnosť - pre stolný tenis tretia fotka:  miestnosť - pre Lesnú spoločnosť čo budú využívať na rôzne porady a zasadnutie.
V roku 2012 z vlastných finančných prostriedkov a pracovných síl sme urobili terénny úpravy pri Obecnom úrade. Fotky sú pred a po terénnych úpravách.
Prvo májové stretnutie veteránov v Šuriciach !            Pod záštitou Obecného úradu v Šuriciach bolo zorganizované I. stretnutie veteránov v areáli Kultúrneho domu. Na výstave boli vítané nie len autá a motorky ale aj stroje každého druhu vyrobené pred rokom 1989. Bola založená aj porota ktorá vyhodnotila najkrajšieho veterána zrazu. Potom bola taká  malá okružná jazda zo Šuríc do Hajnáčky a späť. Medzi zvedavými nechýbali ani novodobé motoristi s peknými motorkami a kombinézami. Majitelia ktoré priviezli svojich tátošov čakalo ich nemalé prekvapenie a to občerstvenie a veľmi chutný guláš.                            Účastníci podujatia prisľúbili stretnutie aj na budúci rok!
V mesiace máj 2013 sme urobili ohradenie dvoch miestnosti z plastových výrobkov v miestnom kultúrnom dome. Fotky sú pred a po úpravách.
V mesiaci jún 2013 sme vymenili  starú zadnú výjazdovú bránu z areálu Obecného úradu. Fotky sú pred a po úpravách.
DEŇ OBCE ŠURICE  Stretnutie obyvateľov obce  /Sme komunita ktorá má nielen históriu ale aj svoju budúcnosť/  03.08.2013 /sobota/
V mesiaci september 2013 sa nám podarilo zrekonštruovať spojovaciu cestu na úseku Šurice - Šurice časť žel.stanica na 600m-ovom úseku. Peniaze boli získané z VÚC BB. Na dokončenie celého úseku máme prísľub na rok 2014 a to bude /cca 700m/
V roku 2013 sa nám podarilo získať peniaze z Min. Vnútra SR na vybudovanie kamerového systému v obci.
Koncom októbra  bola slávnostne odovzdaná  rekonštruovaná spojovacia cesta na  600m-ovom úseku  medzi Šuricami  a železničnej stanice. Na slávnostnom odovzdaní  zúčastnili aj členovia  VÚC BBSK.
Návšteva Mikuláša v našej obci.  Mikulášske oslavy boli uskutočnené  dňa 07.12.2013 v miestnom Kultúrnom dome.
 Na 1.mája 2014 bolo uskutočnené v našej obci II.stretnutie veteránov starých motorových vozidiel.
V mesiaci máj 2013 uskutočnilo vyčistenie koryta a brehu obecného potoka aj tam kde nie sú betónové dlažby.
Na jar 2014 boli urobené teréne úpravy v areáli Kultúrneho domu. Fotky sú pred a po úpravách!
V mesiaci júl 2014 boli urobené rekonštrukcie na miestnom Obecnom potoku. Boli upravené a vymenené zosunuté betónové dlažby.
 V mesiaci júl 2014 zorganizovali sme pre našich spoluobčanov celodenný výlet do Maďarska,  podľa verejnej mienky dopadlo to na výborné.
V  mesiaci september 2014 podarilo sa nám vymeniť druhu polovicu odkvapových žľabov (čatorne) na starej základnej škole. Staré odkvapové žľaby boli namontované v roku 1955. Fotky znázorňujú starý a nový stav.
Do našej obci aj v tomto roku 2014 navštívil ujo Mikuláš. Bol privítaný osobne s p. starostom obce. Po privítaní začal program. Deti potešili Mikuláša so svojimi vystúpeniami a Mikuláš im poďakoval s rozdávanimi darčekmi.
V roku 2014 sa nám podarilo dať do pôvodného stavu hasičské vozidlo vyrobené v roku 1929. Rekonštrukciu vozidla vykonal náš občan Zagyi Jozef, sme mu za to veľmi vďační. Už je len na nás, aby sme pre túto vzácnu kultúrnu pamiatku našli vhodné miesto. Vozidlá sú pred a po rekonštrukcií.
Po dlhých desiatich rokov konečne v apríli 2015 sa nám podarilo presmerovať odtok vody do správneho smeru. Doteraz voda tiekla stále cez vozovku aj cez leto aj cez zimu. Je to miesto pred bývalým JRD.
Rekonštruované hasičské vozidlo na 1.mája 2015 sme umiestnili na dôstojné miesto v našej obci.
Na 1.mája 2015 bolo uskutočnené v našej obci už III. stretnutie veteránov starých motorových vozidiel.
OBEO
Obec ŠURICE oficiálne stránky obce
Obec O Obci Samospráva Farský úrad Inštitúcie Kultúra Šport Fotogaléria Dokumenty