Aktuálne z obce strana 5
webdesing | Všetky práva vyhradené. © Obec Šurice 2010
     V tomto objekte sú naše tri vodné zdroje /studne/ a čerpacia stanica odkiaľ čerpáme vodu pre našu obec cez spoločný vodovod. Tento objekt je chránený s najmodernejším signalizačným zariadením čo bolo namontované v mesiaci apríl 2010 a je spojené s políciou. Za toto zariadenie sme zaplatili cca. 1494,-Eur/45tis.Sk/. V mesiaci júl 2010 tento systém dostane nový dávkovač chlóru, nakoľko pôvodný dávkovač je už veľmi zastaralý a nefunkčný. Podľa predpokladaných prognóz tento systém bude stáť cca . 2821,-Eur/85tis.Sk/.
vodovodné zdroje obce
     Tento altánok bol pristavený k domu smútku v mesiaci máj 2010, pod vedením zástupujúceho starostu Zoltána Végha (dnešného starostu). Zrealizovateľom tejto stavby bol majster tesár Vojtech Szójózsef občan Šurice. Celkove vynaložené náklady boli na túto stavbu bez stavebných materialov cca. 3153,- Eur/95tis.Sk/
altánok pristavený k domu smútku
     Referendum       Miestna volebná komisia dňa 18.09.2010 darmo očakávala nápor voličov na referendum - neprišli. Prišlo len 13% z oprávnených voličov.
     27.11.2010 - Komunálne voľby       Volebná komisia na komunálne voľby bola veľmi dobre pripravená. Čakali na nápor voličov, prišlo len 215 voličov zo 418 oprávnených. T.j.:51,44%.
     6.5.2011 -        Začiatkom mája 2011bola odovzdaná do prevádzky turistická ubytovňa pre 5osôb so všetkými sociálnymi zariadeniami
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v našej obci bola zrealizovaná v období od 01.10.2010 do 30.06.2011 vo výške spolu: 37 663,86Eur. Min.hospodárstva prispela s čiast- kou:  35 016,44Eur. Obec Šurice z vlastných zdrojov: 2 647,42Eur.                        Podľa projektovej dokumentácie bolo vymenených 117ks svietidiel, vybudované nové elektrické vedenie pri spojovacej ceste  Šurice - žel.stanica,  kde boli osadené 11ks betónové stožiare. S touto rekonštrukciou, podľa projektových výpočtoch naša obec môže dosiahnuť 60-70%-nú úsporu elektrickej energie  s porovnaním pôvodnej spotreby.                Rekonštrukciu zrealizovala firma  Eugen Mihály M+B-Elektroinštalačné práce so sídlom v Šuriciach.
Náš občan Ladislav Oravec je vášnivým zberateľom starých historických pamiatok. Dňa 15.09.2011 odovzdal pre našu obec svoje nájdené historické predmety. Tieto predmety budú uložené v našom historickom informačnom centre.
Prístrešok pre turistov pod Sovým hradom -  stavebné práce boli dokončené v mesiaci december 2011. Peniaze boli  získané z projektu Euroregionálnych aktivít. 
Obecná kronika je k dispozícií občanom od januára 2012 na Obecnom úrade v Šuriciach. Ako starosta obce v roku 2011 som s prekvapením zistil, že kronika našej obce  nie je vedená už vyše 53rokov to znamená, že od roku 1958. Preto som sa rozhodol, že je načase nájsť človeka, ktorý by bol ochotný sa tomu venovať. Chvála Bohu podarilo  sa nájsť človeka v jednej osobe a týmto človekom je pán Jozef Zagyi, občan našej  dediny, ktorému patrí  naša nekonečná vďaka. Ďakujeme mu najmä za to, že bol ochotný venovať svoj cenný voľný čas pátraniu po histórií našej obce, aby sa aj súčasná generácia mohla oboznámiť s činnosťami  našich predkov. Ak by sa náhodou našiel ešte niekto, kto by mal záujem doplniť  chýbajúce informácie, nech sa kľudne obráti na pána Zagyiho alebo na 0becný úrad.               Nakoniec  ešte raz by sme sa mu chceli poďakovať v mene každého občana za jeho úsilie a námahu.                                                                                                      Ďakujeme Ti  -  Jozef !            V Šuriciach, 05.02.2012                                                                                                     Starosta obce                                                                                                    Zoltán Végh
10.03.2012 - Voľby do NR SR: Počet oprávnených voličov: 407 Počet zúčastnených voličov: 229 / T.j.: 56%/ Počet platných hlasov: 223 Výsledky hlasovania: SMK: 110, Most-Híd:84, Smer:14, 99%:4, OĽaNO:2, SDKÚ:2, KSS:2, HZDS:1, LSNS:1, KDH:1, SSSNM:1,
Rekonštrukcia miestnych komunikácií: V mesiaci apríl 2012 prebiehala  v našej obci rekonštrukcia miestnych komunikácií a to na úsekoch: Veľká strana, Pod hradom a Cintorínska  cesta. Celková investovaná čiastka bola 212,-tis Eur.  Finančné prostriedky boli získané z Europrojektu regionálneho rozvoja. 
V mesiaci august 2012 boli dokončené protipovodňové opatrenia na obecnom potoku. Celkové náklady na akcie boli vynaložené  v hodnote 20 000,-Eur. Finančné prostriedky boli získané z Environmentálneho fondu.
V mesiaci október 2012 bola urobená rekonštrukcia strechy a výmena vodných stokov /čatorne/ na jednom úseku budove starej základnej školy. 
Mikulášsky  večierok v našej obci pod záštitou  Obecného a Farského  úradu!           Ujo  Mikuláš navštívil do našej obce  dňa 07.12.2012 a s radosťou  rozdával  svoje darčeky  medzi deťmi.  Oslavy v miestnom  Kultúrnom dome  dopadli veľmi  dobre a tak ujo Mikuláš prisľúbil svoju návštevu aj na budúci rok.    
OBEO
Obec ŠURICE oficiálne stránky obce
Obec O Obci Samospráva Farský úrad Inštitúcie Kultúra Šport Fotogaléria Dokumenty